Министерство на образованието и науката

Регистър на училищата, детските градини и обслужващите звена

Регистърът съдържа информация за всички училища, детски градини и обслужващи звена на територията на Република България.
За да получите информация за търсеното от вас училище/детска градина/обслужващо звено, изберете един или повече критерии (населено място, вид на училището и паралелката и т.н.) и натиснете бутона „Търси“.
Повече от един критерий може да бъде зададен и в рамките на едно поле (например: едновременно да се посочат областите Варна и Бургас).
При необходимост от корекция на търсенето, то може да се допълни с нов критерий или премахване на вече зададен.
След получаване на резултат, в списъка на училищата/детските градини/обслужващите звена можете да приложите допълнителни филтри, като под наименованието на всяка колона изпишете ключова дума и натиснете клавиша Enter.

Област:

Община:

Населено място:

Вид институция:

Начин на финансиране:

Вид на паралелката/групата:

Интензивно изучаван чужд език: